Przemysł to niezwykle ważny dział gospodarki, który zajmuje się produkowaniem różnych dóbr. Praca firm przemysłowych daje wiele korzyści odbiorcom. Dobrze rozwijająca się branża przemysłowa wpływa na rozwój całego kraju. Faktem jest, że jest to rozbudowany dział gospodarki. Jakie rodzaje przemysłu są najbardziej znane? O czym warto wiedzieć? Czym cechują się branże przemysłowe?

Branża przemysłowa

Jeśli chodzi o branże przemysłową, najważniejszymi gałęziami są tutaj:

  • Przemysł paliwowo-energetyczny – dzieli się na przemysł węglowy, paliwowy i energetyczny. Ten pierwszy jest jednym z ważniejszych źródeł energii na całym świecie. ten ostatni z kolei ma za zadanie przetwarzać dostępne formy energii i zasilać procesy przemysłowe.
  • Przemysł chemiczny – zajmuje się głównie wytwarzaniem surowców chemicznych. Ten dział wymaga pełnego profesjonalizmu i opiera się na konkretnych zasadach. Do jego zadań należy produkcja tworzyw, włókien sztucznych, kwasu siarkowego, barwników itp.
  • Przemysł elektromaszynowy – dzieli się na kilka grup. W tym wypadku wyróżniamy przemysł metalowy, maszynowy, elektrotechniczny i przemysł środków transportu. Przemysł metalowy jest największym przemysłem przetwórczym w naszym kraju.
  • Przemysł mineralny – zajmuje się przede wszystkim wydobywaniem i przetwarzaniem surowców ceramicznych i skalnych (to np. przemysł szklarski, cementowy, wapienniczy, gipsowy, ceramiczny, kamieniarstwo).
  • Przemysł lekki – jego celem jest produkcja artykułów masowego użytku. Są to głównie tkaniny, odzież, dzianiny, obuwie, galanteria skórzana i tekstylna. Istnieje wiele podgrup przemysłu lekkiego.